Đối thoại giữa SON6427623 và kdien876

1 Tin nhắn của khách

  1. Dạy kèm các môn văn hóa lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Nhận dạy cả học trò lớp mầm, chồi, lá chuẩn bị vào lớp 1.- Do hàng ngũ nghiêm đường của trung tâm gia sư tận tâm, kinh nghiệm, chuyên môn giỏi từ các trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, trường chuyên và cả thân phụ đại học cùng các sinh viên được tuyển chọn từ các trường đại học, cao đẳng nhận dạy gia su khắp các quận trong thị thành và các tỉnh lân cận351540365
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1