Đối thoại giữa pknhi01 và nicoo66

3 Tin nhắn của khách

  1. Căng da trán bằng chỉ vàng 24K-Gold Thread V Lift http://benhvienthammyasean.com/cang-da-tran-bang-chi-vang-24k-gold-thread-v-lift
    Căng da mặt bằng chỉ Collagen http://benhvienthammyasean.com/cang-da-mat-bang-chi-collagen
    Căng da mặt bằng chỉ vàng Nano http://benhvienthammyasean.com/cang-da-mat-bang-chi-vang-nano
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 3 của 3