Đối thoại giữa mrkhanh và khonghi3u1

3 Tin nhắn của khách

  1. Tải game pikachu tại đây: http://taigamepikachuvn.blogspot.com/780583229
  2. Tải game pikachu tại đây: http://taigamepikachuvn.blogspot.com/118621832
  3. Tải game pikachu tại đây: http://taigamepikachuvn.blogspot.com/298209627
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 3 của 3