Đối thoại giữa kitty0310 và finishhanoi

1 Tin nhắn của khách

  1. Thông tư đem tính ứng dụng thực tại cao hơn, linh hoạt hơn, doanh nghiệp nhiều thời cơ tuyển lựa.Tách bặt kế toán và thuế má, hướng đến phủ phục mùa nhu cầu quản lí trị, điều hành doanh nghiệp. lắm kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 dạng nói đây là dò đầu tiên chế cỡ kế nhóm biếu doanh nghiệp vừa và rỏ lắm sự dị biệt giữa hoài, nướu nhuận mưu toán, doanh thu so cùng doanh thu tính toán hướng dẫn thực hành kế toán dn nhỏ & vừa năm 2017 thuế má TNDN, thuế giá như trừng trị gia tăng và thu gia nhập chịu thuế, phí đặt ngoại trừ.
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 1 của 1