Đối thoại giữa jonsykton và khonghi3u1

3 Tin nhắn của khách

  1. Tải game pikachu tại đây: http://taigamepikachuvn.blogspot.com/560068440
  2. Tải game pikachu tại đây: http://taigamepikachuvn.blogspot.com/232725562
  3. Tải game pikachu tại đây: http://taigamepikachuvn.blogspot.com/718734421
Hiển thị tin nhắn từ 1 đến 3 của 3